geen news_id ingevoerd

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je eerst inloggen met je Vroege Vogels account.
  • *

Reacties

ik had in dit forum niet zoveel genuanceerde reacties verwacht, de beste reactie vond ik de mensen afschieten en meer ruimte voor de zwijnen. Overigens is een w zwijn in je grasveld of bloemen perkje geen pretje.

Als je in een betrekkelijk kleine ruimte 20000 dieren bij elkaar zet, breekt er gegarandeerd een of andere ziekte uit. Er zal onder de trekvogels allicht wel een virusdrager voor komen. Maar in de stallen vindt het virus een Eldorado het heeft dus geen enkele zin om in de vrije natuur af en toe een gestresd dier te vangen en te onderzoeken. Het aantal dieren in de stallen moet worden gedecimeerd. Of minder dieren of meer of veel grotere stallen.Dan de eieren maar wat duurder. Vooral een kip heeft ruimte nodig. Onder vogels in de vrije natuur komt bijna nooit een epidemie voor.
Max de Boo, Beverwijk

Zoals gewoonlijk bepalen jagers en landbouwers, kijk maar naar de samenstelling van de z.g. wildbeheerseenheden, wat er in de vrije wildbaan/natuur mag blijven leven, dat kleine percentage van het "natuurminnende" deel van de Nederlandse bevolking, maakt de dienst uit over het z.g. natuurbeheer, de natuurliefhebbers nooit. Dus het wilde zwijn moet m.i. een kans hebben in de Nederlandse natuur die geschikt is voor hun bewoning. Die gebieden moeten voor de landbouwers, eventueel omrasterd worden, gezien kosten van beide factoren, schade en raster, zou het schadegeld snel kunnen worden terugverdiend, met het plaatsen van een raster.

de zwijnen die jullie lieten zien in dat filmpje,zijn geen zwijnen van de stippelberg desondanks komt het slecht over bij moeder der natuur maar ze mogen er best zijn als eenieder maar weet dat ze erzijn ook de weggebruiker matig uw snelheid in die omgeving!!

Er moet een natuurlijke balans in de natuur zijn tussen prooi- en roofdieren, dan worden dierplagen/overlast voorkomen; een afrastering voor boerenland zou ook kunnen bijdragen tot een oplossing. Biodiversiteit is belangrijk in Nederland voor mens, dier, natuur en milieu.