geen news_id ingevoerd

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je eerst inloggen met je Vroege Vogels account.
  • *

Reacties

De kip als lease artikel met de verkoopslogan "kippen houden is een eitje" en zo komen we van ons keukenafval af. Ik houd mijn hart vast voor die arme kippen. Want een kip is geen alleseter zoals een varken en mag maar beperkt keukenafval en wordt zeker niet gelukkig van een hok op stadstegels op een schoolplein o.i.d. Een kip heeft ruimte nodig om lekker te kunnen rondscharrelen en zandbaden te nemen om zich van parasieten te ontdoen. Ze hebben de juiste voeding en verzorging nodig en zijn kwetsbaar voor ziekten en parasieten als ze niet de juiste verzorging krijgen. De gedachte is wellicht goed maar dit concept is m.i. bedacht door mensen met geen kennis van zaken. Want het gaat hier wel om dieren en daar komt echt meer bij kijken als een hok met een handleiding, als een soort Ikea kast . Nee, dit lijkt me geen goed plan.

Omdat het om dieren gaat toch een nuance op dit verhaal. Leuk initiatief maar licht mensen goed voor. Nooit meer GFT aan de straat: onzin ze eten echt geen banabeschillen of koffieprut etc.
Ik heb al jaren enkele kippen en ze leveren behoorlijk wat kippemest! Daar moet je ook maar net een oplossing voor hebben. Kippen houden is leuk maar weet waar je aan begint want dan kun je een weloverwogen besluit nemen.

De achteruitgang van de scholekster Haematopus ostralegus gaat nog sneller dan de teloorgang van onze nationale weidevogel de grutto Limosa limosa en is te vergelijken met de afname van de Veldleeuwerik Alauda arvensis in het agrarisch gebied. Sinds 1990 is het aantal Scholeksters dat in Nederland broedt met 50% afgenomen. Een vergelijkbare afname van meer dan 40% heeft zich voorgedaan in het Waddengebied. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat van alle scholeksters 77 procent in het agrarisch land broedt, 4 procent in de stad een nest heeft en 19 procent op de kwelders zit. Scholeksters die zich hebben gespecialiseerd in het leven op het boerenland eten vooral wormen en insectenlarven.
De scholekster kan 40 jaar oud worden en hoeft daardoor per broedpaar gemiddeld slechts 0,35 jong per jaar groot te brengen. Het benodigde aantal jongen wordt echter bij lange na niet gehaald, want het landelijk gemiddelde ligt nauwelijks op 0,2 jong per broedpaar. In Nederland bestonden de prooidieren gevonden in de uitwerpselen van scholeksterkuikens vooral uit regenwormen (Lumbricidae), emelten (Tupilidae larvae) en kevers (Coleoptera, voornamelijk loopkevers Carabidae).
Is de heer Ens nu ook met mij van mening dat de oppervlaktewater verontreiniging met imidacloprid het voedselaanbod voor scholeksterkuikens beneden het bestaansminimum brengt? We hebben hierover in 2011 gecorrespondeerd.

Ook een mooie en informatieve serie. Sommige vlinders zie ik hier voor het eerst.

Prachtserie, ik wist niet dat zoveel vogels zo'n mooie kuif hebben.