Nederlandse natuur niet klimaatbestendig

Get Microsoft Silverlight

Het kabinet doet niet genoeg om haar doelen te halen op het gebied van milieu-, klimaat- en natuur. Dat blijkt uit cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Zo investeert Nederland te weinig in duurzame energie, terwijl de CO2 uitstoot groeit. Verder concludeert het PBL dat ons land voor de lange termijn niet klimaatbestendig is. Zo nemen de risico’s op het verlies
van biodiversiteit toe door de klimaatverandering.

De huidige kabinetsplannen, om niet verder te investeren in de Ecologische Hoofdstructuur, zijn achterhaald, aldus het PBL. Klimaatbestendige natuur vraagt om herziening van de visie. Meer robuuste verbindingen bijvoorbeeld.

Durban
Het thema klimaatverandering lijkt overigens van de agenda verdwenen. Was het twee jaar geleden, rond de VN-klimaattop in Kopenhagen nog een belangrijk onderwerp, nu blijft het akelig stil in zowel media als in de politiek. Terwijl de belangrijkste klimaattop, sinds Kyoto in 1997, al over twee maanden plaatsvindt, in het Zuid Afrikaanse Durban.

Daar moeten de wereldleiders tot een nieuw klimaatverdrag komen om de uitstoot van broeikasgassen aan banden leggen. Of dat gaat lukken is de grote vraag. Zelfs VN baas Ban Ki-Moon is er sceptisch over.

Broeikasuitstoot
Het Planbureau voor de Leefomgeving kwam deze week met verschillende rapporten over klimaat, natuur en milieu. Zo verscheen woensdag een rapport over de wereldwijde uitstoot van Co2. In 2010 stegen de emissies met 5,8%, in vergelijking met het jaar ervoor. Grootste stijger is China met een groei van 10 procent. Daarna volgt India met 9 procent. In Nederland is een groei van 7 procent te zien ten opzichte van 2009 en een stijging van 4 procent in vergelijking met 2008.

Ecologische Hoofdstructuur
Eerder verscheen het rapport Delta in beweging, over hoe Nederland zich zou kunnen aanpassen aan de verwachte klimaatveranderingen: veiligheid tegen overstromen, de zoetwatervoorziening, de natuur en biodiversiteit en het stedelijk gebied. Een van de adviezen is om de plannen rond de Ecologische Hoofdstructuur te herzien. Want als we dat niet doen dan is dat op lange termijn mogelijk slecht voor onze biodiversiteit en voldoen we niet meer aan onze internationale verplichtingen. Een advies aan staatssecretaris Bleker dus.

Zoet water
Een ander advies gaat over het verbruik van zoet water. Zo zou het beter benutten van het Rijnwater, dat ook in droge tijden voor 80% ongebruikt de zee instroomt, een tekort aan zoetwater in droge perioden kunnen voorkomen. Hierdoor is een peilverhoging van het IJsselmeer niet langer noodzakelijk.

Hernieuwbare energie
Tenslotte blijkt uit de notitie ‘effecten van het klimaatbeleid voor milieu en klimaat’ dat Nederland haar doelen op het gebied van duurzame of hernieuwbare energie niet gaat halen. Zo neemt dit aandeel de komende jaren toe van 4% nu tot 9 à 12% in 2020, terwijl Europees 14% is afgesproken.

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je eerst inloggen met je Vroege Vogels account.
  • *

Reacties

Herken de borst

De vogel heeft een rode borst en donker gekleurde vleugels in het voorjaar. Welke soort is dit? Antwoord van vorige week: Kuifeend.